CASC China Jiuding Automotive Supplier Certifications Co., Ltd

CASC

Zhongren Building, Jia 10

Chaoyangmenwai Street, Chaoyang District

Beijing, 100020

P. R. China

Mr. Jinlong Tao

Tel: +86 10 65993959

Fax: +86 10 65993830

Web: www.casc-cert.com

Job Postings: